Työnohjaus

Työnohjaus auttaa keskittymään oman työn perustehtävään; se tukee jaksamista muutosten keskellä, auttaa löytämään keinoja työn sujuvoittamiseksi ja vahvistaa ammatillista itsetuntoa ja onnistumisentunteita työssä. Yksilötyönohjausta on mahdollista toteuttaa myös etäpalveluna.

 

Psykologinen keskustelutuki

Keskustelutuki elämän muutos- ja kriisitilanteissa auttaa jaksamaan, löytämään tarvittavia voimavaroja ja keinoja tilanteen helpottumiseksi. Tapaamisten määrä vaihtelee yhdestä niin useaan kertaan kuin asiakas kokee tarvitsevansa.

 

Työuupumuksen hoito

Työuupumuksen hoito on yksi vahvimmista osaamisalueistamme. Haasteena työuupumuksen hoidossa on usein se, että esimerkiksi työterveyspsykologin mahdolliset 3-5 tapaamista aloittavat toipumisprosessin, mikä voi jäädä tapaamisten päättyessä kesken. Mahdollisen Kelan psykoterapian alkamisen viedessä aikaa, toipuminen pitkittyy. Tarjoamme 5-10 tapaamisen mittaista täsmäiskua uupumuksen hoitoon kasvotusten tai etänä.

 

Psykoterapia

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jolla hoidetaan erilaisia psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Hankalia asioita prosessoidaan/käsitellään keskustelemalla tai erilaisten toiminnallisten menetelmien avulla. Terapeuttimme ovat kognitiivisen tai ratkaisukeskeisen viitekehyksen omaavia. Psykoterapia on Kelan korvaamaa. (lue tarkemmin: linkki Kelan sivuilla)

 

Psykologin tutkimukset

Psykologin tutkimukset aikuisille (muistitutkimus, kognitiivinen suoriutuminen, psyykkisen tilanteen arvioiminen): pitkään jatkuneet kuormitustekijät alkavat vaikuttaa suorituskykyyn myös tietojenkäsittelyssä ja muistamisessa, mikä usein lisää huolta. Jos esimerkiksi muistin toiminta huolettaa, teemme virallisia psykologisia tutkimuksia. Myös työnantaja voi yhdessä työntekijän kanssa pyytää meiltä tarvittavia psykologin tutkimuksia.