Työterveyspsykologityö

Työelämä on muuttunut psyykkisesti yhä kuormittavammaksi. Työterveyspsykologi on työn psykososiaalisten ja kognitiivisten kuormitustekijöiden ja voimavarojen asiantuntija. Työterveyspsykologina teemme työtä yksilön, esimiehen, työyhteisön tai koko organisaation hyvinvoinnin ja jaksamisen vahvistamiseksi.

Työterveyspsykologin yksilövastaanotolla käsitellään luottamuksellisesti sekä yksityiselämään että työhön liittyviä asioita, esimerkiksi stressiä ja työn mielekkyyden löytymistä, uniongelmia sekä ihmissuhteita. Yhteisötasolla työterveyspsykologi voi selvittää työyhteisön psykososiaalista tilaa ja sen pohjalta yhdessä työyhteisön kanssa etsiä ratkaisuja työhyvinvoinnin parantamiseksi.

 

Esimiesten coachaus

Esimiehen tai esimiesten coaching prosessi on yleensä lyhytkestoinen, esim. 6 tapaamista sisältävä valmennus, jossa yhdessä asetetaan selkeät tavoitteet ja etsitään potentiaalia ja keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Coachingia hyödynnetään mm. muutostilanteissa, haastavissa esimiestilanteissa tai esimiehen omien coachaus- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa.

 

Työnohjaus työyhteisöille

Muuttuva työelämä vaatii työntekijöiltä ammattitaidon päivittymistä ja uusia välineitä. Yksi hyväksi todettu tapa kehittää itseä ja käsitellä muuttuvia työolosuhteita on työnohjaus, jossa voidaan jakaa kokemuksia luottamuksellisessa ilmapiirissä. Ryhmässä voi olla esim. 5-8 kollegaa tai saman työyhteisön jäsentä. Paitsi ammatillista kasvua ja työn kehittymistä työnohjaus tukee työhyvinvointia. Työnohjaussopimus tehdään yleensä vuodeksi.

 

Työyhteisöjen kehittämishankkeet

Erityisesti työelämän muutokset ja kasvaneet vaatimukset voivat heikentää työyhteisön toimintaa ja sujuvuutta, jolloin voimavarat eivät suuntaudu työn tekemiseen. Tarvittaessa tuemme työyhteisöä tilanteen käsittelyssä, työrauhan palauttamisessa ja työnilon uudelleenlöytämisessä. Suunnittelemme tarvittavat menetelmät esimiehen ja/tai työyhteisön edustajan kanssa.

 

Koulutus

Räätälöimme yritykselle sopivan koulutuspaketin tarpeiden ja toiveiden mukaan. Erityisosaamistamme ovat mm. työhyvinvointi ja sen johtaminen, työnimu, motivaatio, vuorovaikutus, tunteiden säätely, palautuminen, kognitiivinen ergonomia, innostava johtajuus ja mindfulness.